Durk Geertsma

Koordirectie

Eelke Eelkes Jouta en Berber Sjoerds Joustra


Eelke Eelkes Jouta (IVb) wordt op 8 april 1844 in Holwerd geboren en trouwt op 20 mei 1869 met Berber Sjoerds Joustra (9 juni 1841). Berber is een dochter van Sjoerd Berends Joustra (1804), wagenaar te Holwerd en Jantje Sipkers Visser (1811). Ze krijgen drie kinderen: Sjoerd (Va), Sytze (Vb) en Jouke (Vc). Meer hierover op het besloten deel.

Eelke en Berber zijn boer en boerin en wonen op de Woeste hoeve in Holwerd. Het schilderij waar bijgaande foto van gemaakt is, is van achterkleinkind Sytse uit Ferwert. Eelke overlijdt op 11 februari 1891, zijn vrouw Berber op 16 mei 1909 in Holwerd. 

Eelke is het zevende kind van Eelke Sytses Jouta (III) (27 november 1807 - 1850) en Yttje Christiaans Oberman (23 juni 1812, Rinsumageest; overleden 2 september 1882).  Aukje (1834), Sytse (1836), Sytse (1837), Christiaan (1839), Akke (1842), Antje (1842) en zijn jongere zusje Dieuwke (1846).

Eelke Sytses (III) is enigst kind van Sytse Joutes Jouta (II) (1776-14 november 1826) en Antje Eelkes Dantuma (1769, Driesum - 24 september 1826 Dantumawoude). Rond 1811 wordt de achternaam Jouta gekozen door Sytse Joutes. Zijn vrouw kiest dan voor Dantuma. Volgens Philippus Breuker werd in de Dongeradielen vaak gekozen voor de uitgang -a, toen Napoleon opdracht gaf een achternaam te kiezen. In andere delen van Friesland werd gekozen voor -stra ('wonend op', zoals Terpstra) of -sma ('zoon van', zoals Geertsma). 

Sytse Joutes (II) is de zoon van Joute Sytses (I) en Gelske Harkes (1761) uit Zwaagwesteinde. Joute zijn naam wordt vermeld in 1768 in de lijst van criminele sententies van Noord-oost Friezen. Met een maat, Sjoerd Mients, zou hij op 26 april geprobeerd hebben om iets te stelen van het erf van een andere boer.